Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Riešime otázky z Dotazníka pomoc obciam

2. 12. 2020

tím isamosprava.sk

Na základe dotazníka, ktorý nám vyplňujú obce a mestá, priebežne uverejňujeme odpovede na vaše otázky.

Váš záujem a podnety nás veľmi tešia. Ďakujeme za cenný čas.

 

Pripravované NOVINKY isamosprava.sk

20. 11. 2020

tím isamosprava.sk

Dovoľujeme si Vám predstaviť naše nové nápady, ktoré čoskoro prinesieme na portál isamosprava.sk.

Dotazník isamosprava.sk - pomoc obciam a mestám

20. 11. 2020

tím isamosprava.sk

isamosprava.sk - pomoc obciam a mestám - krátky dotazník

Vyhodnotenie prieskumu výkonu eGovernmentu v samospráve

24. 10. 2019

JUDr. Adriana Kovacova

V mesiaci september 2019 Výskumný a vzdelávací inštitút portálu isamosprava.sk vykonal dotazníkový prieskum medzi obcami a mestami ohľadne elektronického výkonu verejnej moci tzv. eGovernmentu.

Zaujímalo nás ako sa obce a mestá poznajú svoje povinnosti, do akej miery sú schopné používať právne predpisy v tejto oblasti ako aj celková odozva na eslužby verejnej správy obyvateľmi.

Prieskumu sa zúčastnilo 70 respondentov.

Celkovo prieskum priniesol sumár reakcií, s ktorými môžeme ďalej pracovať, využiť ich pri našej práci na odbornom portáli www.isamosprava.sk ako aj pri komunikácii s príslušnými orgánmi verejnej správy.

***Ďakujeme všetkým zástupcom samosprávy, ktorí sa prieskumu zúčastnili a pomáhajú nám tak nachádzať oblasti, kde budeme vedieť byť samospráve nápomocní.

Veľmi pekne ďakujeme.***

Tím portálu isamosprava.sk

24.10.2019