Naposledy pridané - Aktuálne informácie

2. Odborná rada samosprávy

11.6.2024

isamosprava.sk

Dňa 05.06.2024 sa uskutočnila 2. Odborná rada samosprávy s nasledovným programom: 

  1. §5 Občianskeho zákonníka - praktické problémy konania samospráv pri zrejmom zásahu do pokojného stavu (pokračovanie)
  2. Priestupky spojené so zákazom požívania alkoholu na verejných priestranstvách
  3. Vysporiadanie pozemkov pod stavbami (zákon č. 66/2009 Z. z.)
  4. Predzmluvná povinnosť zamestnávateľa voči uchádzačom o zamestnanie na škole
    (vrátane pozície riaditeľa)Zmeny zákona o majetku obcí a problémy s ním spojené

**Novinka - Odborná rada pre samosprávu

19.4.2024

tím isamosprava.sk

Zriadenie Odbornej rady i3 portálov

i3 portály zriaďujú ODBORNÚ RADU PRE SAMOSPRÁVU.

Odborná rada je neformálne zoskupenie odborníkov na samosprávu, ktoré

  1. bude pravidelne diskutovať o problémoch v legislatíve samosprávy a prinášať riešenia do praxe
  2. závery z diskusií budú zverejňované na webovom sídle isamosprava.sk 
  3. závery budú komunikované pri tvorbe zmien v legislatíve miest a obcí.

Druhé živé vysielanie isamosprava.sk

28.5.2022

tím isamosprava.sk

Druhé živé vysielanie
Termín: štvrtok 2.6.2022 
Čas: 9.00 do 9.45 hod.
Kde: online prostredníctvom aplikácie TEAMS

NOVINKA - Živé vysielanie na portáli isamosprava.sk

13.4.2022

tím isamosprava.sk

Vážení používatelia portálu isamosprava.sk, prinášame NOVINKU - živé odborné diskusie portálu isamosprava.sk.

Centrálna výskumná rada portálu isamosprava.sk prináša nový projekt – odborné ONLINE diskusie naživo za účasti právnych expertov, ktorí denne na portáli www.isamosprava.sk prinášajú nové informácie a odpovedajú na otázky online poradenstva.

DOTAZNÍK kvality štátnej starostlivosti osobám so zdravotným znevýhodnením

26.3.2022

tím itretisektor.sk

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie výskumného dotazníka v súvislosti so zabezpečením kvality štátnej starostlivosti osobám so zdravotným znevýhodnením.
Dotazník je primárne určený pre osoby so zdravotným znevýhodnením, resp. pre ich rodinných príslušníkov, ktorí sa o nich starajú a zabezpečujú im potrebnú starostlivosť.

Cieľom prieskumu je získať prehľad o efektívnosti fungovania sociálneho systému a kvalite štátnej starostlivosti poskytnutej osobám so zdravotným znevýhodnením.

Vaše odpovede budú vyhodnotené výskumným tímom portálu itretisektor.sk. Po vyhodnotení prieskumu Vás budeme informovať o výsledkoch a odporúčaných právnych postupoch voči dotknutým subjektom.

Prieskum bude prebiehať od 24.3.2022 do 30.4.2022.