Aktuálne

Plošné testovanie je skrátené sobota až nedeľa /31.10. - 1.11.2020

Poskytujeme odborné poradenstvo k štátnej pomoci - viac informácií v servisnom menu

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Denný servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Spracúvanie protestov

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Denný servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Spracúvanie protestov

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

​Dňa 28.10.2020 bol do MPK zaradený nelegislatívny materiál – „Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov (SO) pre Operačný program Slovensko.“​

30.10.2020

Dňa 22.10. 2020 boli Ministerstvom dopravy a výstavby SR do MPK zaradené tri predpisy, ktoré sa týkajú úpravy dotácií na nájomné bývanie.

28.10.2020

Dňa 20.10.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23.10.2020

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 28.10.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej ako „Opatrenie“).

30.10.2020

Dňa 26.10.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z. (ďalej ako „Vyhláška“).

28.10.2020

Dňa 28.10.2020 Vláda SR schválila nariadenia, ktoré menia Nariadenia vlády v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ako aj v oblasti v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov pretrvávajúcej pandémie.

28.10.2020

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

​Dňa 28.10.2020 bol do MPK zaradený nelegislatívny materiál – „Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov (SO) pre Operačný program Slovensko.“​

30.10.2020

Dňa 22.10. 2020 boli Ministerstvom dopravy a výstavby SR do MPK zaradené tri predpisy, ktoré sa týkajú úpravy dotácií na nájomné bývanie.

28.10.2020

Dňa 20.10.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23.10.2020

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 28.10.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej ako „Opatrenie“).

30.10.2020

Dňa 26.10.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z. (ďalej ako „Vyhláška“).

28.10.2020

Dňa 28.10.2020 Vláda SR schválila nariadenia, ktoré menia Nariadenia vlády v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ako aj v oblasti v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov pretrvávajúcej pandémie.

28.10.2020