Aktuálne

Odpady 2021 - pripravujeme - osobitný inštitút ODPADY

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

*Limitovaná licencia v roku 2021 **

Pripravujeme špeciálnu licenciu balíka našich portálov - nenechajte si ujsť ..

Sledujte nás

informácie na portáloch aj v newslettri

NOVINKA

špeciálna ponuka pre používateľov

*Limitovaná licencia v roku 2021 **

Pripravujeme špeciálnu licenciu balíka našich portálov - nenechajte si ujsť ..

Sledujte nás

informácie na portáloch aj v newslettri

NOVINKA

špeciálna ponuka pre používateľov

Náš typ

ku konaniu zástupcu starostu/primátora

Téma

Čo môže konať zástupca starostu/primátora v čase jeho dočasnej neprítomnosti?
Čítať viac

Náš typ

ku konaniu zástupcu starostu/primátora

Téma

Čo môže konať zástupca starostu/primátora v čase jeho dočasnej neprítomnosti?
Čítať viac
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Kedy a za akých podmienok rozhoduje zastupiteľstvo v uznesení "schválením  " a kedy  "vzatím na vedomie"? Podľa akých pravidiel by sa malo uznesenie koncipovať? Ide o uznesenie, po ktorého "odsúhlasení sa otvoria podmienky na použitie verejných financií.

12.1.2021

Prijímateľ dotácie na kultúrne podujatie nemohol z dôvodu pandémie využiť dotáciu. Časť peňazí použil ale podujatie nie je možné uskutočniť. Musí vrátiť použité financie alebo môže dotáciu použiť neskôr?

18.12.2020

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 13.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

15.1.2021

Dňa 11.01.2021 boli medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností (ďalej ako „Legislatívny zámer “) a Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra (ďalej ako „Návrh opatrenia“).

15.1.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 04.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený zákon o podpore v čase skrátenej práce - tzv. "Kurzarbeit".

6.1.2021

Dňa 01.12.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej ako „Novela“).

18.12.2020

Dňa 8. decembra 2020 Národná rada SR schválila zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorého účelom je poskytnutie dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach za účelom pokračovania v prevádzkovaní podniku.

11.12.2020

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Kedy a za akých podmienok rozhoduje zastupiteľstvo v uznesení "schválením  " a kedy  "vzatím na vedomie"? Podľa akých pravidiel by sa malo uznesenie koncipovať? Ide o uznesenie, po ktorého "odsúhlasení sa otvoria podmienky na použitie verejných financií.

12.1.2021

Prijímateľ dotácie na kultúrne podujatie nemohol z dôvodu pandémie využiť dotáciu. Časť peňazí použil ale podujatie nie je možné uskutočniť. Musí vrátiť použité financie alebo môže dotáciu použiť neskôr?

18.12.2020

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 13.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

15.1.2021

Dňa 11.01.2021 boli medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností (ďalej ako „Legislatívny zámer “) a Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra (ďalej ako „Návrh opatrenia“).

15.1.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 04.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený zákon o podpore v čase skrátenej práce - tzv. "Kurzarbeit".

6.1.2021

Dňa 01.12.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej ako „Novela“).

18.12.2020

Dňa 8. decembra 2020 Národná rada SR schválila zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorého účelom je poskytnutie dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach za účelom pokračovania v prevádzkovaní podniku.

11.12.2020