Aktuálne

Odpady 2021 - pripravujeme - osobitnú sekciu pre ODPADY - už čoskoro

*** Pripravujeme NOVINKU - vzory povinných VZN pre obce - už čoskoro ***

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Náš typ

ku konaniu zástupcu starostu/primátora

Téma

Čo môže konať zástupca starostu/primátora v čase jeho dočasnej neprítomnosti?
Čítať viac

Náš typ

ku konaniu zástupcu starostu/primátora

Téma

Čo môže konať zástupca starostu/primátora v čase jeho dočasnej neprítomnosti?
Čítať viac
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 25.11.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená dlhodobá stratégia obnovy fondu budov ako nelegislatívny materiál.

4.12.2020

Dňa 27.11.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej ako „Novela“).

1.12.2020

Dňa 26.11.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej ako „Novela“).

1.12.2020

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 03.12.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej ako „Vyhláška“).

4.12.2020

Dňa 01.12.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Novela“).

4.12.2020

Dňa 02.12.2020 Vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve (ďalej ako „Nariadenie“).

4.12.2020

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 25.11.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená dlhodobá stratégia obnovy fondu budov ako nelegislatívny materiál.

4.12.2020

Dňa 27.11.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej ako „Novela“).

1.12.2020

Dňa 26.11.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej ako „Novela“).

1.12.2020

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 03.12.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej ako „Vyhláška“).

4.12.2020

Dňa 01.12.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Novela“).

4.12.2020

Dňa 02.12.2020 Vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve (ďalej ako „Nariadenie“).

4.12.2020