Aktuálne

Voľby v smospráve 2022 - poskytujeme volebné poradenstvo - viac aj v inštitúte "VOĽBY"

Chystáte sa kandidovať v komunálnych voľbách 2022? Pripravili sme kompletné manuály pre všetkých kandidátov

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Prokurátor podal protest proti VZN obce o niektorých podmienkach držania psov na území obce. Obec v tlačive prihlášky pre „evidenciu psov“ požadovala údaje stanovené v § 3 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ale aj údaj o rodnom čísle držiteľa psa.

VZN upravuje aj miesta, kde je voľný pohyb so psom zakázaný s tým, že voľný pohyb psa na verejnom priestranstve na území obce je zakázaný s výnimkou miest na to určených, pričom voľný pohyb psa bol povolený len na miestach viditeľne označených značkou „Plocha pre voľný pohyb psov“.

20.05.2022

 

Dňa 10.05.2022 NRSR schválila zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.

20.05.2022

 

S.r.o. založená obcou zakúpila osobné motorové vozidlo, ktoré chce darovať obci. Aký orgán spoločnosti musí rozhodnúť o darovaní auta obci? Musí darovaciu zmluvu schváliť aj obecné zastupiteľstvo? Je potrebný znalecký posudok na určenie ceny automobilu?

19.05.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Je povinnosťou obce tvoriť fond rozvoja bývania?

22.05.2022

 

Je možné vytvoriť rezervný fond, keď hospodárenie samosprávy je schodkové?

 

22.05.2022

 

Dňa 12.05.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o pozemkoch nezistených vlastníkov, ktorého cieľom  je vyriešenie dlhodobého problému v evidencii vlastníctva pozemkov, ktorý spôsobujú pozemky nezistených vlastníkov.

19.05.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 04.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 249/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií.

20.05.2022

 

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorej cieľom bolo zdôrazniť princíp bezpečnosti, ochrany a služieb divákov. Aplikačná prax poukázala na nevyhnutnosť integrovaného prístupu k organizácii verejných športových podujatí s cieľom vytvorenia právnych opatrení zameraných na organizáciu podujatia, vylúčenie rizikových osôb, budovania bezpečných športovísk, vzdelávania usporiadateľských služieb a bezpečnostných zložiek štátu a zlepšovania komfortu a služieb pre prilákanie divákov na verejné športové podujatia.

20.05.2022

 

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z.z. o športe, ktorým sa nanovo upravuje pôsobnosť fondu a konkretizujú sa účely, ktoré boli doposiaľ koncipované príliš široko.

20.05.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Prokurátor podal protest proti VZN obce o niektorých podmienkach držania psov na území obce. Obec v tlačive prihlášky pre „evidenciu psov“ požadovala údaje stanovené v § 3 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ale aj údaj o rodnom čísle držiteľa psa.

VZN upravuje aj miesta, kde je voľný pohyb so psom zakázaný s tým, že voľný pohyb psa na verejnom priestranstve na území obce je zakázaný s výnimkou miest na to určených, pričom voľný pohyb psa bol povolený len na miestach viditeľne označených značkou „Plocha pre voľný pohyb psov“.

20.05.2022

 

Dňa 10.05.2022 NRSR schválila zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.

20.05.2022

 

S.r.o. založená obcou zakúpila osobné motorové vozidlo, ktoré chce darovať obci. Aký orgán spoločnosti musí rozhodnúť o darovaní auta obci? Musí darovaciu zmluvu schváliť aj obecné zastupiteľstvo? Je potrebný znalecký posudok na určenie ceny automobilu?

19.05.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Je povinnosťou obce tvoriť fond rozvoja bývania?

22.05.2022

 

Je možné vytvoriť rezervný fond, keď hospodárenie samosprávy je schodkové?

 

22.05.2022

 

Dňa 12.05.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o pozemkoch nezistených vlastníkov, ktorého cieľom  je vyriešenie dlhodobého problému v evidencii vlastníctva pozemkov, ktorý spôsobujú pozemky nezistených vlastníkov.

19.05.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 04.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 249/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií.

20.05.2022

 

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorej cieľom bolo zdôrazniť princíp bezpečnosti, ochrany a služieb divákov. Aplikačná prax poukázala na nevyhnutnosť integrovaného prístupu k organizácii verejných športových podujatí s cieľom vytvorenia právnych opatrení zameraných na organizáciu podujatia, vylúčenie rizikových osôb, budovania bezpečných športovísk, vzdelávania usporiadateľských služieb a bezpečnostných zložiek štátu a zlepšovania komfortu a služieb pre prilákanie divákov na verejné športové podujatia.

20.05.2022

 

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z.z. o športe, ktorým sa nanovo upravuje pôsobnosť fondu a konkretizujú sa účely, ktoré boli doposiaľ koncipované príliš široko.

20.05.2022