Aktuálne

Chcete mať pravidelné info o novinkách v samospráve - prihláste si odber nášho bezplatného newslettra

Najnovšie predpisy v príprave nájdete v časti "Legislatívne správy"

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Obec vlastní sociálne nájomné byty, ktoré spláca formou pevného nájomného ŠFRB. O byt má záujem a nasleduje v poradovníku, súčasný poslanec obecného zastupiteľstva. Môže dostať poslanec tento byt?

22.07.2021

Ako starosta vlastním dom, ktorého časť chceme s manželkou prenajať. Ide o dlhodobý prenájom bez poskytovania pridaných služieb. Musím požiadať o DIČ?

19.07.2021

Prokurátor podal protest proti VZN mesta, ktorým mesto nad rámec zákona upravilo otváracie hodiny pre zdravotnícke zariadenia a lekárne.

19.07.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 12.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

19.07.2021

Dňa 09.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Novelou sa sleduje zefektívniť fungovanie a postavenie Environmentálneho fondu SR v zmysle aplikačnej praxe a skúseností, a to najmä v smere zefektívnenia a odbyrokratizovania procesu poskytovania podpory zo strany Environmentálneho fondu, či už formou dotácií alebo úveru.

14.07.2021

Dňa 09.07.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov v exekúcii a suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy.[1]

14.07.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 22.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

23.07.2021

Dňa 14.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti. Základné ciele zákona sú: zvýšenie kvality nemocničnej starostlivosti a lepšie výsledky pre pacientov, stabilizácia zdrojov (vyššia kvalita za rovnaké výdavky),vyššia spokojnosť personálu.

19.07.2021

Dňa 12.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

19.07.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Obec vlastní sociálne nájomné byty, ktoré spláca formou pevného nájomného ŠFRB. O byt má záujem a nasleduje v poradovníku, súčasný poslanec obecného zastupiteľstva. Môže dostať poslanec tento byt?

22.07.2021

Ako starosta vlastním dom, ktorého časť chceme s manželkou prenajať. Ide o dlhodobý prenájom bez poskytovania pridaných služieb. Musím požiadať o DIČ?

19.07.2021

Prokurátor podal protest proti VZN mesta, ktorým mesto nad rámec zákona upravilo otváracie hodiny pre zdravotnícke zariadenia a lekárne.

19.07.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 12.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

19.07.2021

Dňa 09.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Novelou sa sleduje zefektívniť fungovanie a postavenie Environmentálneho fondu SR v zmysle aplikačnej praxe a skúseností, a to najmä v smere zefektívnenia a odbyrokratizovania procesu poskytovania podpory zo strany Environmentálneho fondu, či už formou dotácií alebo úveru.

14.07.2021

Dňa 09.07.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov v exekúcii a suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy.[1]

14.07.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 22.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

23.07.2021

Dňa 14.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti. Základné ciele zákona sú: zvýšenie kvality nemocničnej starostlivosti a lepšie výsledky pre pacientov, stabilizácia zdrojov (vyššia kvalita za rovnaké výdavky),vyššia spokojnosť personálu.

19.07.2021

Dňa 12.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

19.07.2021