Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Pozvánka / Participatívny rozpočet / webinár

25. 11. 2020

tím isamosprava.sk

WellGiving, o.z. vás pozýva na bezplatný webinar venovaný téme Participatívneho rozpočtu a Tvrobe verejných priestorov.

Posun informačného systému sociálnych služieb do 2022

20. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 20.11.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej ako „Novela“).

Pripravované NOVINKY isamosprava.sk

20. 11. 2020

tím isamosprava.sk

Dovoľujeme si Vám predstaviť naše nové nápady, ktoré čoskoro prinesieme na portál isamosprava.sk.

Dotazník isamosprava.sk - pomoc obciam a mestám

20. 11. 2020

tím isamosprava.sk

isamosprava.sk - pomoc obciam a mestám - krátky dotazník

Stratégia dlhodobého rozvoja SR do 2030

20. 11. 2020

Mgr. Jana Kochan

Aktuálne sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza materiál  Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030 (ďalej ako „Slovensko 2030“) predložený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.