Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v MPK

16. 6. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 15.6.2021 bol do MPK zaradený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Predbežná informácia k úprave zrážok zo mzdy

9. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.06.2021 bola do MPK zaradená predbežná informácia k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok pri výkone rozhodnutia.

Zvýšenie peňažných príspevkov na opatrovanie

2. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa  02.06.2021 bolo v MPK zverejnené nariadenie, ktorým sa upravuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Nariadenie bolo vypracované na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.[1]

Zmeny pri poskytovaní ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov žiakom v školách

31. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 28.05.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. V SR je poskytovanie pomoci upravené aproximačným nariadením vlády.[1] Zoznam poľnohospodárskych výrobkov sa pravidelne prehodnocuje a od začiatku školského roka 2021/2022 sa návrhom nariadenia rozširuje o nové poľnohospodárske výrobky mlieka a mliečnych výrobkov.

Zjednodušenie elektronickej komunikácie orgánov verejnej moci

31. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 28.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e- Governmente). Právna úprava zriaďovania elektronických schránok vychádza z koncepcie z roku 2013. V priebehu rokov však vývoj digitalizácie a aplikačná prax ukazujú, že zmena v tejto koncepcii je nevyhnutná, s cieľom zefektívniť a zjednodušiť postupy orgánov verejnej moci pri elektronickej komunikácii pri výkone verejnej moci.