Právne audity obcí a miest

Vážení zvolení starostovia, primátori a poslanci,

Odborný portál isamosprava.sk popri svojej odbornej agende ponúka v spolupráci s garantom advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. ponuku právnej služby aj v podobe právneho auditu obce/mesta podľa potrieb daného subjektu.

Pokiaľ nemáte jasno v právnej agende obce/mesta, potrebujete usmerniť pri riešení nachádzaných problémov, môžete využiť našu odbornú pomoc. 

Právny audit je právnou službou, ktorej účelom je právna kontrola rôznych oblastí agendy samosprávy, a to najmä

  • zmluvnej agendy
  • VZN a uznesení zastupiteľstva

  • súdnych sporov a iných konaní
  • interných dokumentov a iných.

Vykonanie právneho auditu dokáže napomôcť predchádzaniu súdnym sporom ako aj ušetriť peňažné prostriedky samospráve ochranou v nevýhodných právnych vzťahoch.

Právne audity zabezpečuje partnerská advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.

V prípade záujmu nás kontaktujte

tel. č. 0907 702 172 / sekretariat@gplegal.eu

 

Tím isamosprava.sk