Online poradenstvo

Centrálny odborný portál pre samosprávu pre registrovaných používateľov ponúka službu PORADENSTVA

 

Email poradenstvo 

On-line poradenstvo slúži na pomoc pri konzultácií Vašich otázok z oblasti samosprávy prostredníctvom emailu. Podľa zložitosti otázky zadania bude používateľ portálu isamosprava.sk informovaný o možnosti spracovania riešenia. Prosíme, aby ste nám problematiku popísali zrozumiteľne aj s popisom dátumov, kedy k udalostiam došlo. Poradenstvo je poskytované na základe emailového dopytu z emailového konta, ktoré je registrované v našej databáze ako platiaci používateľ.


Vaše otázky posielajte na email

poradenstvo@isamosprava.sk


Konkrétne právne problémy
 je možné riešiť cez individuálnu objednávku partnerskou advokátskou kanceláriou na základe zaslania Vašej požiadavky.

 

Telefonický dispečing

je poradenstvo formou rozhovoru s našimi členmi tímu pre registrovaných užívateľov

pondelok - piatok  / 9.30 -11.00 hod        

tel.č. +421 2 38 18 18 18

Telefonický dispečing slúži na pomoc pri konzultácií otázok najmä odborných materiálov uverejnených na isamosprava.sk.

 

Poradenstvo účtovného charakteru neposkytujeme.

_______________
Poradenstvo isamosprava.sk má odporúčací, všeobecný charakter a nemá povahu právneho poradenstva v konkrétnych právnych veciach používateľa. Jeho rozsah bude primeraný zadanej otázke tak, aby odpoveď poskytla používateľovi portálu východiská riešení, pričom riešenie danej právnej veci je názorom tímu portálu. Zložitejšie právne otázky a konkrétne právne problémy s potrebou posudzovania spisovej dokumentácie je možné v prípade záujmu používateľa konzultovať a riešiť individuálnou objednávkou po dohode s partnerskou advokátskou kanceláriou.

 

Tím isamosprava.sk