Legislatívne správy

Zníženie nákladov na lieky a terapie

23. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 22.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

Zmeny k ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti

19. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 14.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti. Základné ciele zákona sú: zvýšenie kvality nemocničnej starostlivosti a lepšie výsledky pre pacientov, stabilizácia zdrojov (vyššia kvalita za rovnaké výdavky),vyššia spokojnosť personálu.

Register právnických osôb ako zdrojový register

19. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Predĺženie výnimky pre športové zväzy a organizácie aj na rok 2022

19. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 14.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Cieľom novely je pokračovanie v znižovaní negatívnych dôsledkov krízovej situácie v súvislosti s chorobou COVID–19 na národné športové zväzy, národné športové organizácie a športovcov, ktorí sú v národných športových zväzoch  a národných športových organizáciách organizovaní.

Zlepšenie postavenia sociálnych podnikov a  rodinných podnikov

19. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.