Legislatívne správy

Nový zákon o elektronických komunikáciách v MPK

23. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 19.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon o elektronických komunikáciách (ďalej ako „Zákon“).

Pripravované zmeny v dotáciách v pôsobnosti MIRRI SR

22. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 16.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej ako „Návrh zákona“).

Zmeny v oblasti evidencie automobilov v MPK

19. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 16.02.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej ako „Novela“).

Príspevok za uloženie kuchynských odpadov

18. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 16.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov (ďalej ako „Novela nariadenia“).

Rozšírenie kompetencii obce a obecnej polície pri zastavení a státí vozidiel

18. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 16.02.2021 bol do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej ako „MPK“) predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke  (ďalej ako „Pripravovaná novela“).