Legislatívne správy

Pripravované zmeny k dôchodkovému systému v SR

6. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „Návrh zákona“), týkajúci sa viacerých koncepčných zmien dôchodkového systému v SR.

Zmeny dopravných služieb vo verejnom záujme - MPK

3. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 30.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej ako „Novela“). Novelou sa sleduje doplnenie kompetencii objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme, a to konkrétne o možnosti poveriť organizátorov verejnej dopravy ako koordinátorov integrovaných dopravných systémov:

Novela zákona o finančnej správe v MPK

30. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a niektoré zákony (ďalej ako „Novela“).

Kvalitnejšia psychiatrická starostlivosť

30. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.04.2021 bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (ďalej ako „Opatrenie“).

Pripravovaný zákon o príspevkoch z fondov EÚ

30. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.04.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie (ďalej ako „Návrh zákona“).