Legislatívne správy

Pozemné komunikácie

20.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 04.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 249/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií.

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a VÚC

20.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 10.05.2022 NRSR schválila zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.

Organizovanie verejných športových podujatí

20.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorej cieľom bolo zdôrazniť princíp bezpečnosti, ochrany a služieb divákov. Aplikačná prax poukázala na nevyhnutnosť integrovaného prístupu k organizácii verejných športových podujatí s cieľom vytvorenia právnych opatrení zameraných na organizáciu podujatia, vylúčenie rizikových osôb, budovania bezpečných športovísk, vzdelávania usporiadateľských služieb a bezpečnostných zložiek štátu a zlepšovania komfortu a služieb pre prilákanie divákov na verejné športové podujatia.

Fond na podporu športu a zákon o športe

20.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z.z. o športe, ktorým sa nanovo upravuje pôsobnosť fondu a konkretizujú sa účely, ktoré boli doposiaľ koncipované príliš široko.

Dotácia na obstaranie nájomného bytu

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 18.05.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/2019 Z.z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.