Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Neoprávnené umiestnenie vozidla na cudzom pozemku vs. obec

22.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ako má postupovať obec, keď jej bolo nahlásené umiestnenie vozidla na cudzom pozemku a žiadosť o riešenie? Majiteľ vozidla je známy, majitelia pozemku (podieloví vlastníci, obec nie je vlastníkom) nesúhlasia s umiestnením vozidla.

Pripravovaná zmena živnostenského zákona s dosahom na obce

16.9.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 11.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zmeny zmluvy o nájme bez súhlasu zastupiteľstva?

8.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Je možné nájomnú zmluvu uzatvorenú na základe verejnej obchodnej súťaže meniť dodatkom v časti podstatných náležitostí bez schválenia obecného zastupiteľstva? Môže zastupiteľstvo schvaľovať dodatok zmluvy o nájme, ktorá bola výsledkom verejnej súťaže?