Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Neprítomnosť overovateľa a podpisovanie zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva

11. 6. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Na začiatku volebného obdobia boli určení na ustanovujúcom zastupiteľstve dvaja poslanci ako overovatelia zápisnice pre celé volebné obdobie. Ak nie sú prítomní na zastupiteľstve podpisujú dané uznesenia aj títo poslanci alebo musí byť zvolený iný overovateľ ?

Rada s finančnou odmenou menovaná primátorom

9. 6. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Primátor mesta menoval členov rady primátora pre seniorov; túto činnosť vykonávali ako čestnú funkciu bez nároku na odmenu. Primátor schválil, že budú dostávať finančnú odmenu. Je možné im bez pracovného vzťahu vyplácať odmeny?