Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Opätovné predloženie prerokovanej správy o vykonaných kontrolách

30.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie o opätovnom predložení prerokovaných správ o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra z dôvodu, že neboli dodržané lehoty stanovené v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva? Vzťahuje sa na hlavného kontrolóra rokovací poriadok?

Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

18.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 13.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom návrhu zákona je vykonať transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia.