Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Finančno - účtovná kontrola vykonávaná poslancami

29.5.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Skupina poslancov žiada predloženie finančných a účtovných dokladov obce a s.r.o. so 100% účasťou obce, realizujú "poslanecké prieskumy". Je to v súlade s platnými zákonmi? 

Kybernetická bezpečnosť

24.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov.

Zmeny v obchodnom registri

24.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Cieľom navrhovanej právnej úpravy bude vytvorenie predpokladov pre podávanie návrhov na zápis, zápis zmien a výmazov do obchodného registra pri premenách, cezhraničných premenách a zmene právnej formy obchodných spoločností a družstiev.