Sociálne podniky

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch upravuje sektor sociálnej ekonomiky a nastavuje pravidlá tak, aby rozvoj sociálnej ekonomiky bol prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravuje systém podpory subjektov sociálnej ekonomiky.

Týmto zákonom bol do právneho systému Slovenskej republiky zavedený inštitút - sociálny podnik. Sociálny podnik predstavuje významný subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý svojou činnosťou dosahuje pozitívny sociálny vplyv. Sociálne podniky, vzhľadom na sociálny rozmer ich činnosti, môžu využívať rôzne formy podpory z verejných zdrojov. Obce a mestá môžu sociálne podniky využívať na rozvoj niektorých aktivít.

Centrálny portál pre samosprávu prináša informácie, ktoré súvisia s právnou formou sociálnych podnikov a približuje možnosti využitia výhod, ktoré sociálnym podnikom zákon ponúka.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (7)

Zmeny zákona o sociálnom podnikaní

14.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

S účinnosťou od 1. januára 2020 boli schválené zmeny Zákona o sociálnej ekonomike. Hlavným cieľom návrhu zákona je doplniť legislatívnu úpravu sektora sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ako aj upraviť systém podpory, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.

Ako môže obec využiť inštitút sociálny podnik?

5.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok prináša informácie o tom, ako môže obec využiť inštitút sociálneho podniku a týmto spôsobom podporiť rozvoj svojho územia a lepšie uspokojiť potreby obyvateľstva.

Získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

1.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Výnimky vo verejnom obstarávaní pre sociálne podniky

19.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Sociálne podniky môžu využiť nepriamu pomoc prostredníctvom zvýhodnenia vo verejnom obstarávaní. Odborný článok približuje možnosti využitia tejto formy zvýhodnenia.

Servisné poukážky ako forma sociálnej politiky zamestnávateľa

19.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje spôsob použitia servisných poukážok v rámci sociálnej politiky zamestnávateľa. 

Výhody sociálnych podnikov

19.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok podrobne rozoberá formy štátnej podpory, ktoré môžu využiť sociálne podniky. Poskytnutie podpory zo strany štátu má zabezpečiť rozvoj sociálnej ekonomiky a zvyšovanie zamestnanosti. 

Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí

3.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Pre dosiahnutie čo najlepšieho sociálneho výsledku je potrebná spolupráca a podpora medzi subjektmi verejného, súkromného a tretieho sektora. V odbornom článku prinášame informácie o možných spôsoboch podpory sociálnych podnikov zo strany obce.
Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (1)

Sociálny podnik mesta vs. verejné obstarávanie

29.8.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje pre verejného obstarávateľa ak dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. RSP bude založené 100% mestom ako nezisková organizácia alebo s.r.o., je nutné postupovať v súlade s ustanoveniami ZVO, keď bude RSP kupovať tovary a služby na uskutočňovanie jeho vlastnej podnikateľskej činnosti ?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (1)

Krajský súd Banská Bystrica z 21.10.2014 - K podmienkam zriadenia chránenej dielne

6.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (14)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.