Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov

4. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.11.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená dlhodobá stratégia obnovy fondu budov ako nelegislatívny materiál.

Precizovanie rozpočtových rezerv a finančná výpomoc pre obce

1. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 27.11.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej ako „Novela“).

Podpora rodiny, dobrovoľníckej činnosti, rovnosti mužov a žien

1. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.11.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej ako „Novela“).

Podpora nájomného bývania schválená v NRSR

28. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.11.2020 NRSR schválila novely zákona, ktorých účelom je najmä podpora a zvýšenie atraktivity nájomného bývania a zefektívnenie čerpania podpory obstarávania nájomných bytov