Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Fond na podporu cestovného ruchu

10.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 08.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktorý reaguje na potrebu rozvoja sektora cestovného ruchu a zamestnanosti v dôsledku následkov kríz spôsobených nepriaznivou situáciou spojenou s ochorením COVID-19, následkami vojny na Ukrajine, energetickou krízou a infláciou. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej transparentnú a efektívnu finančnú podporu projektov zameraných na ekonomickú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť cestovného ruchu a na infraštruktúru, ktorá slúži primárne na účely cestovného ruchu a udržateľného rozvoja regiónov.

Mimoriadne opatrenia pre strategické investície

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 11.06.2024 NRSR schválila zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Zákon upravuje predovšetkým podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) rozhodla, že sú strategickou investíciou, ktorých realizácia je vo verejnom záujme. Vláda za strategickú investíciu určí projekt v oblastiach podľa prílohy č. 1, ak jeho realizáciu zabezpečuje investor definovaný v § 2 písm. a) zákona.

Zmeny vo verejnom obstarávaní od augusta 2024

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 19.06.2024 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Novela prináša viaceré významné zmeny.