Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zrušenie trvalého pobytu v nájomnom byte bývalému manželovi

24.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec ako ohlasovňa zrušiť trvalý pobyt v nájomnom byte na návrh vlastníka? Nájomca chce zrušiť trvalý pobyt bývalému manželovi, s ktorým ale nie  je uzatvorená nájomná zmluva. Aké úkony musí nájomca vykonať, aby obec ako vlastník podala návrh do ohlasovne pobytu?

Údržba zelene nachádzajúcej sa na štátnych pozemkoch v intraviláne obce

23.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Kto sa má starať o údržbu stromov v intraviláne mesta, ak sa stromy nachádzajú pri štátnej komunikácii (nie sú oddelené ani chodníkom) a stromy sú vysadené aj na pozemkoch mesta aj na pozemkoch štátu?

Príprava „hroziaceho úpadku“ právnických osôb

21.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.09.2021 bol zverejnený v MPK návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorým dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1023 o reštrukturalizácii a insolvencii. Nová právna úprava navrhuje riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok, v tzv. preventívnom konaní, ktoré predstavuje nástroj na efektívne riešenie situácie dlžníka, aby mohol pokračovať v podnikateľskej činnosti a predísť úpadku, resp. konkurzu.

Investičná regionálna štátna pomoc

21.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 17.09.2021 bolo v MPK zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch SR.