Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Ako môžu obce získať príspevok za zber bioodpadu?

20.6.2022

Bc. Zuzana Čachová

Od 1.1.2021, resp. s možným odkladom až od 1.7.2021, boli mestá a obce povinné zaviesť na  celom svojom území triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (ďalej len „BRKO“). Táto povinnosť okrem iného pre obce priniesla aj výrazné zvýšenie nákladov na odpadové hospodárstvo.

Jednorazový príspevok pri nástupe do školy

17.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže mesto poskytnúť zo svojho rozpočtu jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, ktorý bude určený rodičom (prípadne iným oprávneným osobám) a deťom s trvalým pobytom v meste?

Návrh na založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania

16.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 13.06.2022 bol v MPK zverejnený Návrh na založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Návrh obsahuje návrh zakladateľskej zmluvy vo vzťahu k založeniu Agentúry, ktorá má byť uzatvorená medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom financií SR, a návrh stanov Agentúry.

Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR k výstavbe, rekonštrukciám stavieb

14.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 08.06.2022 vláda SR vzala na vedomie predložený materiál Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov.