Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Obmedzenie prevodu verejných vodovodov a kanalizácií na tretie osoby

15. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 13.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Veľké zmeny v obchodných spoločnostiach a obchodnom registri v MPK

15. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 11.01.2021 boli medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností (ďalej ako „Legislatívny zámer “) a Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra (ďalej ako „Návrh opatrenia“).

Rekonštrukcia kalvárie na obecnom pozemku

13. 1. 2021

Mgr. Monika Ivanová

Občianske združenie chce zrekonštruovať kalváriu nachádzajúcu sa na obecnom pozemku. Od roku 1894, kedy bola kalvária postavená a darovaná obci, sa o ňu starala cirkev. Obec nezaviedla tento dar do svojho majetku. Môže občianske združenie zrekonštruovať kalváriu bez povolenia alebo je potrebné získať povolenie od obce?

Zverejňovanie podmienok obchodnej súťaže

8. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Postačuje zverejniť zámer o prevode majetku obce verejnou obchodnou súťažou v regionálnej tlači len raz?  Lehota, počas ktorej musia byť stále zverejnené podmienky verejnej obchodnej súťaže, sa vzťahujú len na zverejnenie podmienok?