Zmeny verejnej obchodnej súťaže

Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže, v ktorých si vyhradilo oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť kúpnu zmluvu so žiadnym súťažiteľom, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk. Po skončení termínu na podanie ponúk obec zvažuje, že odmietne všetky predložené ponuky. Je na to potrebné schválenie obecným zastupiteľstvom alebo postačuje oprávnenie v podmienkach súťaže, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom a následne oznámenie súťažiacim?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.