Zmena zmluvy z verejného obstarávania a výpočet ceny podľa metodiky ministerstva dopravy?

Môže obec aplikovať metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 22/2022 na zmluvu o dielo, ktorej predmetom je výstavba bytov? Uzatvoreniu zmluvy o dielo predchádzalo verejné obstarávanie v roku 2019.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.