Zákaz sprostredkúvať obchodný styk s právnickou osobou zriadenou obcou

Na zamestnancov s.r.o. založenej mestom sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Spoločnosť vykonáva správu nehnuteľností na základe zmlúv a výkone správy uzavretých s vlastníkmi bytov ako Správca. Zamestnanec správcu zároveň vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom vlastnej s.r.o. v oblasti správy výťahov, pričom na niektoré bytové domy v správe Správcu vykonáva správu výťahov. Nie je činnosť zamestnanca v rozpore s ustanovením § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.