ZABEZPEČENIE VOLIEB 2022 OBCAMI

Dňa 29.10.2022 sa uskutočnia spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov (ďalej len „voľby 2022“), pričom na prípravu a vykonanie týchto volieb je obec z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia povinná zrealizovať viaceré úlohy. V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších úloh a povinností, ktoré vyplývajú obciam zo všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s voľbami 2022.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.