VZN o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách v roku 2022

V článku upozorňujeme na povinnosť obce a samosprávneho kraja v roku 2022 upraviť všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia. Povinnosť úpravy vyplýva z novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (zákonom č. /2021 Z. z.“), ktorá je účinná od 1.januára 2022.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.