Využívanie pozemkov určených na spoločné zariadenia a opatrenia

Môže obec prenajať užívateľom poľnohospodárskej pôdy pozemky, ktoré sú podľa vykonaných pozemkových úpravách určené na spoločné zariadenia a opatrenia? Ide o pozemky určené na cesty, vsakovacie pásy, vetrolamy, a iné spoločné zariadenia, ktoré ešte nie sú zrealizované. V prípade, že ich nájom je možný a užívatelia poľnohospodárskej pôdy ich užívali pred vykonaním pozemkových úprav bez uzatvorenej zmluvy, môže žiadať obec od nich úhradu nájomného spätne?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.