Výpožička a postup jej schvaľovania

Ako máme postupovať pri výpožičke nehnuteľného majetku, obdobne ako pri prenájme majetku alebo ako prípad osobitného zreteľa? Je takýto postup správny alebo je postačujúce schváliť výpožičku vo verejnoprospešnom záujme uznesením v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.