Uzavretie zmluvy o používaní poľovníckeho revíru s vybraným poľovníckym združením

Akým spôsobom môže mesto uzatvoriť zmluvu o používaní poľovníckeho revíru s vybraným poľovníckym združením, napriek tomu, že má vyššiu cenovú ponuku od iného poľovníckeho združenia? Môže s poľovníckym združením uzavrieť zmluvu aj obchodná spoločnosť s predmetom činnosti obhospodarovanie lesov, lesných pozemkov, ktorej jediným spoločníkom je mesto, ak má predmetné pozemky v užívaní na základe nájomnej zmluvy s mestom?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.