Uzatváranie nájomných zmlúv k bytom vo vlastníctve obce a notárske zápisnice

Nájomcovia bytov vo vlastníctve obce si nie vždy plnia svoje povinnosti týkajúce sa platenia nájomného a ďalších úhrad spojených s užívaním bytu. 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.