Usmernenie k prevodom majetku obcí č. 2/24

Predmetom usmernenia je ustanoviť jednotný postup okresných úradov, katastrálnych odborov pri rozhodovaní o návrhu na vklad vlastníckeho práva, ak je prevodcom nehnuteľnosti obec/mesto, v súvislosti so zmenou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj v súvislosti so zastupovaním starostu/primátora obce pri podpisovaní zmluvy o prevode vlastníckeho práva.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.