Usmernenie k podmienke zaplatenia zmluvnej pokuty za verejného obstarávateľa, obstarávateľa úspešným uchádzačom pôvodnému dodávateľovi služieb ako prax pri zadávaní zákaziek na poskytovanie elektronických komunikačných služieb

Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k problematike - podmienka zaplatenia zmluvnej pokuty za verejného obstarávateľa, obstarávateľa úspešným uchádzačom pôvodnému dodávateľovi služieb ako prax pri zadávaní zákaziek na poskytovanie elektronických komunikačných služieb. 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.