Úpravy k cestným komunikáciám

Dňa 31.03.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (ďalej ako „Novela“), ktorou sa poskytuje vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest (komunikácií) možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2030.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.