Priamy predaj majetku a neschválenie prevodu zastupiteľstvom

Občan podal žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, pričom obecné zastupiteľstvo s predajom súhlasilo a ako spôsob predaja bol schválený priamy predaj. Po zverejnení zámeru a vyhodnotení ponúk, bola však víťazná ponuka iného uchádzača ako žiadateľa. Tomuto uchádzačovi však poslanci neschválili prevod pozemku.

Môžu poslanci obecného zastupiteľstva neschváliť konkrétny predaj konkrétnemu záujemcovi, keď predtým súhlasili s odpredajom?

Musia odôvodňovať uchádzačovi s najvyššou ponukou, prečo mu neschválili predaj?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.