Právne správne VZN - 1. časť

Všeobecne záväzné nariadenia územných samosprávnych celkov majú špecifické miesto v rámci prameňov slovenského právneho poriadku. Všeobecne záväzné nariadenia sú právne predpisy, ktoré obsahujú všeobecne záväzné pravidlá správania sa právnických a fyzických osôb s obmedzenou územnou pôsobnosťou , pretože právomoc obce sa uplatňuje len na jej území.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.