Opatrenie MF SR, ktorým ustanovuje druhovú klasifikáciu, organizačnú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v platnom znení

Na základe § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vydalo Ministerstvo financií SR opatrenie č. MF/010175/2004-42.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.