Opatrenie MF SR k zhromažďovaniu údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

MF SR vydalo opatrenie, ktorým sa stanovuje postup pri zhromažďovaní informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.