Odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní tepelných čerpadiel

Dňa 22.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách. Touto právnou úpravou sa zavádza legislatívna zmena, ktorá vyplýva z návrhu Vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) zo 14. júla 2023, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Rady z 13. júla 2021 o schválení a posúdení Plánu obnovy a odolnosti SR, konkrétne z Reformy 1, čiastkové opatrenie 3: Podpora tepelných čerpadiel v rámci Komponentu 19 REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom návrhu zákona je odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel.

Dátum konca PK: 26.02.2024

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Diana Horňáková