Obmedzenie predaja alkoholu na území obce

Obec potrebuje riešiť situáciu obmedzenia predaja tvrdého alkoholu, a to liehovín a destilátov, v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach nachádzajúcich sa v blízkosti organizovaného festivalu. Je možné riešiť situáciu obmedzenia predaja alkoholu operatívnym spôsobom v prípade, že sa  toto podujatie uskutoční v krátkej dobe? Aké iné zákonne možnosti okrem zmeny "Všeobecne záväzného nariadenia obce o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce" má obec na obmedzenie predaja alkoholu v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach nachádzajúcich sa v blízkosti organizovaného festivalu? Existujú tu aj iné orgány štátnej správy, ktoré majú právomoci a kompetencie udeliť zákaz predaja alkoholu v určitých hodinách a dňoch takýmto zariadeniam spoločného stravovania, predajniam potravín a iným verejne prístupným miestam nachádzajúcich sa v blízkosti organizovaných festivalov pri takto vzniknutej situácii ?


Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.