Nájomná zmluva s neskorším termínom užívania

Je možné uzavrieť krátkodobú nájomnú zmluvu na nebytové priestory so súkromným zriaďovateľom ZUŠ tak, aby zmluva bola uzatvorená v septembri  2020 na obdobie roku 2021 a  2022? Súkromný zriaďovateľ žiada o zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl od 1. 9. 2021 a musí preukázať nájomný vzťah k priestorom.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.