Nájomná zmluva medzi obcou a "vlastnou" s.r.o. vs. povinné úhrady z nájomného

Mesto má zriadenú s.r.o. so 100 % majetkovou účasťou, s ktorou má uzavretú nájomnú zmluvu. Môže obchodná spoločnosť požadovať od mesta ako prenajímateľa, aby v nájomnej zmluve presne identifikovalo položky, resp. činnosti (napr. údržba miestnych komunikácii, zelene, rekonštrukcia majetku s pod.), ktoré bude z vyplateného nájomného financovať?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.