Nájom obecného bytu

Ako má postupovať obec ak chce prenajímať byt? Obec plánuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom bytu za minimálne také nájomné, aké je primerané v mieste obvyklom. Je nutne posudzovať aj príjem nájomcu?


Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.