Metodické usmernenie - Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci

Metodické usmernenie vydal Protimonopolný úrad SR v decembri 2019. Pravidlá štátnej pomoci sa vzťahujú len na podniky v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, t. j. subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob financovania. Klasifikácia subjektu ako podniku sa vždy týka konkrétnej činnosti. Subjekt vykonávajúci hospodársku a nehospodársku činnosť sa pokladá za podnik len v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Pri posudzovaní opatrenia pomoci v prospech podnikov nie je podstatné, akou formou sa pomoc plánuje poskytnúť, ale splnenie kumulatívnych podmienok stanovených v článku 107 ods. 1 ZFEÚ nazývaných aj „test štátnej pomoci“.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.