Metodické usmernenie k používaniu elektronickej aukcie

Na trhu je ponúkaných viacero e-aukčných systémov podporujúcich viacero typov e-aukcií, avšak predmetom metodického usmernenia nie je zadefinovanie jednotlivých typov e-aukcií. Jedným z cieľov metodického usmernenia je odporučiť verejným obstarávateľom/obstarávateľom, aby venovali náležitú pozornosť výberu typu e-aukcie a kládli dôraz na skutočnosť, že vo verejnom obstarávaní sa má použiť taký typ e-aukcie, ktorý je v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní (o. i. § 18, § 34, § 43 zákona o verejnom obstarávaní).

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.