Metodické usmernenie k aplikácii opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje postup pri predkladaní informácií potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

MF SR vydalo metodické usmernenie, ktorým sa nahrádza Metodické usmernenie MF SR z 29. novembra 2010 č. MF/28090/2010-31 k postupu pri aplikácii § 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.