Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

Dňa 28.06.2022 vláda SR schválila Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.

V materiáli sú uvedené úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a orgány územnej samosprávy s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami ustanovenými v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Harmonogram prikladáme v prílohe (PDF).

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová