Dodatočné doplnenie uznesenia o prevode nehnuteľnosti?

Je možné previesť majetok obce na základe uznesenia, ktoré nemá vopred špecifikované náležitosti podľa listu vlastníctva tak, že sa v tomto uznesení vynechá voľné miesto (napr. číslo parcely, rozloha a pod.) a následne sa tieto nehnuteľnosti dopíšu?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.