Darovanie financií podnikateľovi

Je možné poskytnúť finančný dar obcou fyzickej osobe – podnikateľovi na základe jeho žiadosti o finančný príspevok na rekonštrukciu kultúrneho domu v obci, ktorý je v majetku podnikateľa? Doteraz sme poskytovali len dotácie na konkrétny účel na základe uznesení obecného zastupiteľstiev, a tieto podliehali vyúčtovaniu v zmysle platného VZN.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.