Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Príplatok za riadenie vs. jeden podriadený

17. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné priznať vedúcemu zamestnancovi obecného úradu na IV. stupni riadenia príplatok za riadenie, ak má len jedného podriadeného zamestnanca?

Zverejnenie zmluvy o výpožičke majetku zariadenia sociálnych služieb

14. 1. 2021

JUDr. Veronika Gvušč

Riaditeľka zariadenia sociálnych služieb zriadeného obcou uzatvorila s klientom zmluvu o výpožičke hnuteľného majetku podľa Občianskeho zákonníka. Majetok (elektrická polohovacia posteľ) bol vypožičaný v súvislosti s riešením nepriaznivého zdravotného stavu klienta, a preto zmluva obsahovala aj uvedenie diagnózy klienta. Je potrebné túto zmluvu zverejniť?

Rekonštrukcia kalvárie na obecnom pozemku

13. 1. 2021

Mgr. Monika Ivanová

Občianske združenie chce zrekonštruovať kalváriu nachádzajúcu sa na obecnom pozemku. Od roku 1894, kedy bola kalvária postavená a darovaná obci, sa o ňu starala cirkev. Obec nezaviedla tento dar do svojho majetku. Môže občianske združenie zrekonštruovať kalváriu bez povolenia alebo je potrebné získať povolenie od obce?

Vzatie na vedomie vs. schvaľovacie uznesenie zastupiteľstva

12. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Kedy a za akých podmienok rozhoduje zastupiteľstvo v uznesení "schválením  " a kedy  "vzatím na vedomie"? Podľa akých pravidiel by sa malo uznesenie koncipovať? Ide o uznesenie, po ktorého "odsúhlasení sa otvoria podmienky na použitie verejných financií.

Zverejňovanie podmienok obchodnej súťaže

8. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Postačuje zverejniť zámer o prevode majetku obce verejnou obchodnou súťažou v regionálnej tlači len raz?  Lehota, počas ktorej musia byť stále zverejnené podmienky verejnej obchodnej súťaže, sa vzťahujú len na zverejnenie podmienok?