Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Náklady na kľúče k stojiskám či uzamykateľným kontajnerom na odpad

22.10.2021

Mgr. Helena Laposová

V meste sú umiestnené uzamykateľné kontajnery na odpad, ku ktorým každý byt obdrží 2 kľúče zadarmo. Môže mesto vyberať poplatok ak obyvateľ kľúč stratí alebo žiada o nový?

Termín splatenia úveru obce na bežné výdavky z dôvodu pandémie

18.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. môže obec počas obdobia pandémie až do 31. 12. 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj návratné zdroje financovania.  Ak obec čerpala úver na úhradu bežných výdavkov v roku 2021, je nutné takýto úver na bežné výdavky splatiť do konca roka 2021 v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.?

Budovanie oplotenia len na základe ohlásenia?

18.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ako postupovať pri ohlásení drobných stavieb, resp. žiadostí o stavebné povolenie na oplotenia pozemku; je možné stavby oplotení doposiaľ nezastavaných pozemkov akceptovať v ohlásení drobnej stavby alebo podliehajú stavebnému povoleniu?

Ako postupovať pri žiadosti o stavebné povolenie na oplotenie nezastavaného pozemku ak v minulosti boli bolo zamietnuté ohlásenie? Ako postupovať pri rodinnom dome ak sa má výstavba uskutočniť na pozemku, na ktorom už bolo povolené a vybudované oplotenie?

 

Poskytnutie pracovného voľna na profesijný rozvoj riaditeľovi školy

12.10.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Riaditeľ ZŠ obce zahrnul do plánu profesijného rozvoja aj vzdelávanie pre seba formou rozširujúceho štúdia. Obec ako zriaďovateľ školy s absolvovaním vzdelávania nesúhlasí a nechce mu na tieto účely poskytnúť pracovné voľno. Obec to odôvodňuje tým, že v zmysle zákona je potrebné, aby sa na čerpaní pracovného voľna riaditeľ a zriaďovateľ dohodli. Ako máme postupovať?

Fyzické osoby ako partneri RPVS pri kúpe nehnuteľnosti

12.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Sú fyzické osoby povinné byť zapísané v Registri partnerov verejného sektora, ak obchodná spoločnosť mesta (účasť 100%) predáva nehnuteľnosť vo verejnej obchodnej súťaži a výherným záujemcom sú fyzické osoby (manželia), pričom ponúkaná cena prevyšuje sumu 100.000 eur bez DPH?