Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Povinnosť hlavného kontrolóra ovládať účtovníctvo?

15. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zamestnankyňa obce zistila v rámci svojej pracovnej činnosti nedostatky resp. nesúlad v účtovníctve obce v dokumentácii zamestnancov a spracovávaní mzdových nárokov zamestnancov. Zamestnankyňa žiada od hlavného kontrolóra obce odpovede na zistené nedostatky. Má hlavný kontrolór povinnosť ovládať účtovníctvo a postupy účtovania platné pre obce a mestá?

Súhlas zastupiteľstva pri zhotovovaní verejnej elektronickej siete

14. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je potrebné dať obecnému zastupiteľstvu na schválenie súhlas obce s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete? V obci sa ide budovať optická sieť a zámer vybudovania tejto siete už bol obecným zastupiteľstvom schválený.

Výberové konanie na riaditeľa počas pandémie

14. 4. 2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Môžeme vyhlásiť v mimoriadnej situácii a aj vzhľadom na núdzový stav výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa? Alebo máme riaditeľa vzhľadom na súčasnú situáciu (mimoriadna situácia, núdzový stav, zákaz vychádzania) poveriť výkonom funkcie na pol roka? 

Postup pri zmene VZN a smernice

7. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Poslanci nesúhlasia s VZN a smernicou. Akým spôsobom možno dané dokumenty meniť/aktualizovať?

Povinnosť zverejnenia zmluvy o výkone konateľa podľa info zákona

31. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Mestská sro uzatvára zmluvu o výkone funkcie konateľa, kde je dohodnutá odmena konateľa. Je táto spoločnosť povinná predmetnú zmluvu zverejniť? Ak áno, dokedy ju  treba zverejniť?