Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Doklady potrebné k vybaveniu malej kompostárne

26. 3. 2021

Zuzana Čachová

Zriadenie malej kompostárne ani jej prevádzka nie je po administratívnej stránke zložitý proces. Pred samotným spustením prevádzky malej kompostárne treba požiadať príslušný úrad o jej povolenie.

Podmienky zriadenia malej kompostárne

26. 3. 2021

Zuzana Čachová

Snahou každého mesta či obce v súčasnosti je dosiahnuť čo najvyššie % vytriedenosti, ukladať čo najmenej odpadov na skládku a dosahovať optimálne náklady na odpadové hospodárstvo. Jedným z opatrení ako tento cieľ dosiahnuť, je napríklad zriadenie malej kompostárne.

Zákon o mechanizme na podporu obnovy SR v MPK

11. 3. 2021

JUDr. Veronika Gvušč

Dňa 08.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (ďalej ako „Zákon“).

Ako čo najlepšie vypočítať % vytriedenosti obce a prečo?

12. 2. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Prinášame prehľad povinností  k %-tuálnej vytriedenosti odpadu a sumár povinností na február 2021.

Ako zaviesť zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov od 1.1.2021

25. 1. 2021

Zuzana Čachová

Prinášame praktický návod ako je možné riešiť situáciu so zmenami v problematike odpadov, ktoré sú účinné od 1.1.2021.