Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR k výstavbe, rekonštrukciám stavieb

14.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 08.06.2022 vláda SR vzala na vedomie predložený materiál Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov.