Najnovšia legislatíva

Obmedzenie prevodu verejných vodovodov a kanalizácií na tretie osoby

15. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 13.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Veľké zmeny v obchodných spoločnostiach a obchodnom registri v MPK

15. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 11.01.2021 boli medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností (ďalej ako „Legislatívny zámer “) a Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra (ďalej ako „Návrh opatrenia“).

Zákonná úprava skrátenej práce („Kurzarbeit“) v MPK

6. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený zákon o podpore v čase skrátenej práce - tzv. "Kurzarbeit".

Dotácie na nájomné

18. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 01.12.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej ako „Novela“).

Zmeny revíznych procesov vo verejnom obstarávaní

16. 12. 2020

gpl_sekretariat

do MPK bol dňa 14.12.2020 zaradený návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Návrh zákona“).