Najčítanejšie

Hlavný kontrolór obce

10.9.2012

Mgr. Matej Trnavský

Školy - novela zákona o štátnej správe v školstve od 1.1.2013

8.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Prinášame detailné spracovanie novely zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013.

FAQ ku komunálnym voľbám 2018

9.11.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nakoľko sa blíži termín komunálnych volieb, zhrnuli sme najčastejšie otázky používateľov portálu isamosprava.sk, ktorí využívajú bezplatné právne poradenstvo. 

Zníženie pracovného úväzku učiteľa

25.9.2012

JUDr. Martina Palušková

V aplikačnej praxi v školskej sfére dochádza často k zmene pracovného času učiteľov bez zmeny pracovnej zmluvy, čo je z pracovnoprávneho hľadiska nesprávny postup.

Osádzanie dopravných značiek obcou a odvoz komunálneho odpadu

8.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obec osadila dopravnú značku zákaz vjazdu nákladných áut k domov, kam vedie miestna komunikácia. Je umiestnená cca 40m od hlavnej cesty. Obyvateľom tak smetiarske autá nevedia odviezť odpad a musia si odpadové nádoby nosiť k ceste sami.