Najčítanejšie

Podmienky určovaní názvov ulíc a verejných priestranstiev

5. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.11.2020 NRSR schválila novelu zákona,  ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému (ďalej ako „novela“).

Zmena pri odvolaní hlavného kontrolóra

6. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.11.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (ďalej ako „Novela“).

Poslanec ako dobrovoľník pri celoplošnom testovaní

29. 10. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

Je možné uzatvoriť s poslancom obecného zastupiteľstva zmluvu o výkone dobrovoľníckej činnosti na celoplošné testovanie? Chápe sa to ako pracovný pomer v rozpore s § 11 ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení alebo nie?

Podpisovanie zmlúv zástupcom primátora?

2. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Aké kompetencie má zástupca primátora v oblasti podpisovania zmlúv; ktoré druhy zmlúv môže podpisovať? Môže zástupca primátora podpisovať nájomné zmluvy k mestským bytom alebo nájomné zmluvy na reklamné plochy, ktoré spravuje mesto? Môže zástupca primátora podpisovať aj rozhodnutia z oblasti preneseného výkonu štátnej správy?