Najčítanejšie

Registrácia daňovníkov z úradnej moci a systém „druhej šance“

13.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 08.07.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa implementuje článok 4 Smernice rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o pravidlo o obmedzení úrokových nákladov.

Otázky & odpovede / FAQ voľby 2022

16.8.2022

tím isamosprava.sk

Pripravili sme sumár krátkych otázok a odpovedí k voľbám, ktoré pre vás denne spracúvame. Otázky priebežne aktualizujeme.
Rozsiahlejšie otázky a odpovede nájdete v sekcii VOĽBY - prípadové štúdie.

Jedna osoba ako nezávislý kandidát a kandidát politickej strany

3.8.2022

JUDr. Monika Ivanová

Je možné kandidovať na funkciu starostu obce ako nezávislý kandidát a zároveň kandidovať na funkciu poslanca na kandidátnej listine politickej strany?

Zánik daňových nedoplatkov pri osobnom bankrote

26.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Daňový subjekt požiada obec ako správcu dane o vydanie potvrdenia, že obec voči nemu neeviduje daňové nedoplatky. Daňový subjekt má daňové nedoplatky, avšak bol oddlžený v osobnom bankrote. Ako má obec postupovať? Môže takéto potvrdenie vydať alebo má vykonanie úkonu odmietnuť?