Najčítanejšie

Zmeny v stavebnej legislatíve – odklad účinnosti schválených zmien

13.3.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 13.02.2024 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“). Primárnym dôvodom prijatia tejto legislatívy bola požiadavka oddialiť o rok, t. j. do 01.04.2025, účinnosť zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe (ďalej len „zákon o výstavbe“). Sekundárne bolo potrebné prispôsobiť režim stavebného zákona a zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní (ďalej len „zákon o územnom plánovaní“) tak, aby boli aplikovateľné súčasne a nadväzovali na seba do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe.

Finančná kontrola na základnej škole a externé spracovanie účtovníctva

17.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Kto vykonáva základnú finančnú kontrolu na základnej škole, ak má škola externú firmu na spracovanie účtovníctva?

Nákupné poukážky a potravinové balíčky pre dôchodcov

6.3.2024

JUDr. Adriána Kováčová

Je možné, aby obec poskytla nákupné poukážky pre seniorov napríklad k mesiacu úcty k starším alebo aby nakúpila potraviny a pripravila balíčky pre rozdanie občanom starším ako 75 rokov?

Podpora lekárov na území obce

1.3.2024

Mgr. Igor Šumichrast

Akým spôsobom môže mesto finančne prispievať na bývanie alebo na prevádzku lekára z dôvodu riešenia nedostatku lekárov v meste a okolí?