VIDEO produkcia

ŽIVÉ VYSIELANIE KOMUNÁLNE VOĽBY 2022 / I.

11.6.2022

tím isamosprava.sk

Odborný portál isamosprava.sk v rámci svojich odborných živých vysielaní prináša platenú edíciu živých vysielaní zameranú na aktuálne odborné informácie ku problematike komunálnych volieb. Experti zaoberajúci sa volebnou legislatívou v LIVE STREAM vysielaní prinesú aktuálne informácie dôležité pre kandidátov na starostov a primátorov, poslancov ako aj na poslancov mestských, obecných zastupiteľstiev ako aj pre samotné mestá, obce a VÚC zabezpečujúce komunálne voľby 2022.

VIDEO: Rozhovor so Splnomocnencom Vlády SR p. Vagačom - možnosti spolupráce samospráv a neziskového sektora

28.5.2022

Tím isamosprava.sk

Vážení používatelia portálu isamosprava.sk,
prinášame Vám časť rozhovoru so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom, ktorý exkluzívne poskytol pre portál itretisektor.sk. Vo vybranej časti rozhovoru p. Vagač poukazuje na možnosti využitia subjektov neziskového sektora samosprávami.

Vykonávacie predpisy k sčítaniu obyvateľstva na rok 2021 v MPK

2.2.2021

CNS_office

Dňa 29.01.2021 boli v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnené zmeny vykonávacích predpisov, ktoré reagujú na schválenú novelu zákona o sčítaní obyvateľov v roku 2021 z 28.01.2021.

Rozsiahla novela školstva v MPK

25.1.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 19.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) spolu s inými právnymi predpismi (ďalej ako „Pripravovaná novela“). S poukazom na pripravovanú rozsiahlu novelu zákona v oblasti školstva, ktorou sa menia viaceré právne predpisy[1] prinášame prehľad najpodstatnejších zmien.

[1] Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a predovšetkým  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Zmeny revíznych procesov vo verejnom obstarávaní

16.12.2020

CNS_office

do MPK bol dňa 14.12.2020 zaradený návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Návrh zákona“).