Tlačová agentúra

Pre používateľov portálu sme v rámci servisu portálu isamosprava.sk pripravili agentúrny servis zverejňovania odborných tlačových informácií z regiónov, obcí, miest, VÚC a iných samosprávnych subjektov v rámci Slovenskej republiky ako aj zahraničia.

Agentúrny servis ponúkame zatiaľ ako bonus k neplateným službám portálu, kedy používatelia portálu tvoria spektrum informácií Tlačovej agentúry isamosprávy (TAiS) z regiónov vlastnou prispievateľskou činnosťou.

Tlačové informácie TAiS sú zamerané len na odborné aktuality zo samosprávy, napríklad:

  • aké nové všeobecne záväzné nariadenia boli prijaté,
  • aké podnety riešila prokuratúra pri úlohách kontroly samosprávy,
  • aké zaujímavé súdne spory sa vyriešili,
  • aké nové metodiky k odborným činnostiam sa aplikujú pri samosprávnych či delegovaných úlohách 
  • nové usmernenia orgánov štátnej správy a pod.

Informácie bežného charakteru neuverejňujeme.


Vaše podnety na zverejnenie dôležitých odborných informácií nám môžete zasielať elektronicky na emailovú adresu office@isamosprava.sk.

 

Tím isamosprava.sk