Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Poslanec ako dobrovoľník pri celoplošnom testovaní

29. 10. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

Je možné uzatvoriť s poslancom obecného zastupiteľstva zmluvu o výkone dobrovoľníckej činnosti na celoplošné testovanie? Chápe sa to ako pracovný pomer v rozpore s § 11 ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení alebo nie?

Zmeny k dotáciám v oblasti sociálnych vecí pre pokračovanie pandémie

28. 10. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 28.10.2020 Vláda SR schválila nariadenia, ktoré menia Nariadenia vlády v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ako aj v oblasti v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov pretrvávajúcej pandémie.

Obmedzenie distribúcie poštových zásielok v súvislosti s COVID-19

26. 10. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 21.10.2020 bola Vládou SR schválená novela nariadenia, ktorou sa upravujú podmienky výberu a distribúcie poštových zásielok odlišne od ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v platnom znení.

Informácie k zákazu vychádzania a iné usmernenia

23. 10. 2020

tím isamosprava.sk

Vláda SR schválila uznesenia k zákazu vychádzania. Zároveň poskytujeme aj iné dôležité materiály k súčasnému stavu pandémie, ako aj vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a usmernenia niektorých Ministerstiev. Predpisy sme aktualizovali 9.11.2020.

Postavenie obcí pri plošnom testovaní COVID19

21. 10. 2020

tím isamosprava.sk

V súvislosti s plánovaným celoplošným testovaním na vírus COVID19 vznikli obciam a mestám  povinnosti. Vysvetľujeme postavenie obcí a miest vzhľadom na aktuálne účinné predpisy súvisiace s touto otázkou.