Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

16.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Dňa 13.07. 2020 bolo zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku – Podpora udržania zamestnanosti v materských školách. 

Dotácia na nájom obecnej nehnuteľnosti

3.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií a zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach ako prenajímateľ požiadať o dotáciu, ak prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi obchodnej spoločnosti s.r.o. (so 100% účasťou obce) a následne táto s.r.o. do podnájmu iným podnikateľom?

Usmernenie k zabezpečeniu ochrany klientov a personálu v ZSS

18.6.2020

Mgr.Vladimir Fujak

Dňa 16.06.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky usmernenie k zabezpečeniu ochrany klientov a personálu v zariadení sociálnych služieb.

Zmeny v sociálnych službách schválené Vládou SR

18.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Dňa 17.06.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa prijali zmeny v oblasti sociálnych služieb. Konkrétne ide o nasledovné nariadenia:

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb.

3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie.

4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Usmernenie k prevádzke jaslí

16.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Dňa 12.06. 2020 vydal hlavný hygienik Slovenskej republiky usmernenie k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.