Zmeny v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Dňa 06.02.2024 bol v MPK zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je prepojiť konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zisťovacie konanie s konaním o povolení stavby, zefektívniť prístup verejnosti do konania, zrýchliť povoľujúce procesy a procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie a odstrániť pochybenia transpozície európskych smerníc vytýkané Európskou Komisiou.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.