Zmeny v obchodnom registri

Dňa 22.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Cieľom navrhovanej právnej úpravy bude vytvorenie predpokladov pre podávanie návrhov na zápis, zápis zmien a výmazov do obchodného registra pri premenách, cezhraničných premenách a zmene právnej formy obchodných spoločností a družstiev.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.