Vydržanie majetku obce

Je možné vydržať aj nehnuteľný majetok obce? Pokiaľ áno, súčasťou podkladov pre vydanie notárskej zápisnice či osvedčenia je aj potvrdenie obce o užívaní tohto majetku? Schvaľuje takéto vydanie potvrdenia obcou obecné zastupiteľstvo alebo to vydáva iba starosta? Čo by mala obec urobiť, keď takéto potvrdenie vydáva pre radového občana o pozemku inej fyzickej osoby, preukázať alebo podložiť nejaké takéto potvrdenie alebo je postačujúce pre obec znalosť pomerov či vyjadrenie občana?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.