Usmernenie pre obce pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obcí

V záujme zjednotenia postupov pri prevode vlastníctva a prenájmu majetku obcí vypracovalo Ministerstvo financií SR metodické usmernenie k nakladaniu s majetkom obcí podľa zákona o majetku obcí v znení účinnom k 1.7.2009.


Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.