Správa majetku obce neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby?

Mesto zverilo správu majetku neziskovej organizácii formou odplatnej zmluvy o hospodárení s majetkom obce, ktorú založilo. Je takýto postup v súlade so zákonom o majetku obcí? Komu možno zveriť správu majetku obce? Uvedená nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.